Po dvoch rokoch sa na Maringote opäť predstaví aj multitalent Braňo Jobus. Tentokrát však nepríde so svojou kapelou Karpatské Chrbáty, ktorú ste mali možnosť na Maringote vidiet v roku 2016, ale príde spolu s pánom bratom, Andrejom Budislavom Jobusom, predstaviť svoj nemenej známy projekt – Vrbovskí Víťazi. Kultúrny zážitok z univerzálneho robotníckeho priemyselného folklóru umocní pestrá paleta abstraktných hudobných nástrojov, ktoré si páni svojpomocne vyrobili z priemyselných produktov a starých elektrospotrebičov.