Partnerský filmový festival Fest Anča 2016

29 júna – 3 júla sa koná Medzinárodný festival animácie Fest Anča, ktorý  je jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film predovšetkým pre dospelého diváka. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdelávať o rôznych podobách animácie.

Hlavný program festivalu zahŕňa výber tých najdôležitejších animovaných filmov za posledné dva roky a predstavuje umelecky, produkčne, či historicky významné diela súčasnosti a histórie animovaného filmu. Okrem medzinárodnej súťaže, tematických a špeciálnych fokusov Fest Anča ponúka prednášky, výstavy, workshopy, koncerty, premietania pre deti a ďalšie sprievodné akcie ako Pecha Kucha Ancha aAnimation Karaoke Battle.

Súčasťou festivalu je aj podujatie Game Days, zamerané na podporu videoherného priemyslu a iniciovanie spolupráce medzi videohernými štúdiami a animátormi. Fórum Fest Anča Nové talenty je určené filmovým profesionálom. Zaoberá sa vývojom a prezentáciou animovaných projektov.

Fest Anča sa každoročne koná v Žiline v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie, v Novej Synagóge a ďalších kultúrnych priestoroch mesta Žilina. Využíva ich unikátne, neformálne prostredie, čím presahuje zaužívaný koncept filmového festivalu a zároveň búra pomyselné bariéry medzi divákom, organizátormi a festivalovými hosťami, a tak vytvára neopakovateľnú atmosféru.

Tím Fest Anče celoročne prispieva k budovaniu slovenského filmového a videoherného priemyslu v oblasti animácie, pomáha združovať animátorskú komunitu a informuje o dianí v súčasnom animovanom filme. V priebehu roka organizujeme projekcie filmov a besedy s tvorcami pod názvom Kino Fest Anča a distribuuje víťazné filmy Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča pod názvom Best of Fest Anča.

Event Fest Anča 2016:

https://www.facebook.com/events/1111172548946749/

Video:

https://www.facebook.com/festanca/videos/10153828554728425/

 

Zdroj: www.festanca.sk