V najbližších mesiacoch Vám budeme predstavovať osobnosti Maringoty. Hádam aj skrz ne sa nám podarí priblížiť nezameniteľný genius loci celého miesta. Nemôžeme začať nikým iným ako pánom Rudolfom Tomšom, naším starým otcom a kamarátom. Človekom,  ktorý stojí za všetkým, čo sa dnes na mieste bývalého pieskového lomu odohráva.

Čo sa nachádzalo v priestoroch lomu v minulosti, máte nejaké spomienky z detstva ako vyzeral?

Lom kameňa a piesku bol otvorený pravdepodobne koncom 30-tych rokov 20. storočia. Podľa mojich informácií sa piesok používal pri stavbe Skalickej nemocnice, starobinca v Holíči a pod. Osobne si pamätám ručnú ťažbu ešte v 60-tych rokoch, kedy došlo k zosuvu hlavnej steny a tým sa ťažba skončila. Odvtedy fungovala jama ako divoká čierna skládka a začala zarastať náletovými drevinami. Spomienky z detstva,  kedy tam bolo ešte krásne romantické prostredie, ma priviedli k myšlienke tieto pozemky kúpiť, čo sa mi aj na konci 90-tych rokov podarilo. Ako prvé som postavil rampy do vjazdov, aby som zamedzil ďalšej devastácií a zlikvidoval som časť drevín. Prvých 10 rokov som areál iba kosil a zbieral trnky (slivky).

 

 

Kedy a odkiaľ sa vzali maringotky?

Prvá maringotka bola zelená dvojkolka, kde som mal uskladnenú kosu a iné ručné náradie (r. 1999). Potom nasledovala biela maringotka (r. 2000), bufet a sociálky (v.r. 2008-2009) a nakoniec hnedá (r. 2010). Zaujímavé je možno to, že som ich všetky zakúpil ako šrot a potom repasoval.

 

Čo všetko ste v priestoroch festivalu museli vybudovať?

Úpravy terénu spočívali iba v rozhrnutí navezeného stavebného odpadu, vo vyrovnaní niektorých plôch a vybudovaní vlastného príjazdu do hlavnej jamy (predtým bol vjazd spoločný so susedom). Základom pre akékoľvek ďaľšie využitie bolo zavedenie elektriny  okolo roku 2010. Studňa bola navŕtaná v roku 2012. V tom istom roku bolo vybudované aj hlavné pódium a centrálne schodisko, vedľa ktorého sme rok na to vybudovali terasy na sedenie.

 

Sú alebo boli problémy so susedmi z okolitých záhrad? Predsa len hudobný festival je istým zásahom do prostredia.

Problémy so susedmi momentálne nemáme žiadne. Sú však neprajníci z okolia, ktorým sa nepáči nočný hluk pri organizovaných akciách. Dokonca sme zaznamenali aj snahy o poškodenie areálu – vyrezané mladé stromy, násilné vypnutie elektriny počas festivalu a pod.

 

Ako vznikol nápad na zorganizovanie festivalu, či iných podujatí v priestoroch lomu?

Nápad zorganizovať festival nie je môj. Rok pred prvým ročníkom tam skupina mojich kamarátov zorganizovala stretnutie ARO klubu so živou hudbou,  kde sa zúčastnilo zhruba 80 ľudí. To nasmerovalo využitie areálu na kultúrno-spoločenské využitie.

Toľko stručné interview se strýcem Tomšú. Ak ho niekedy v areáli uvidíte, určite sa prihovorte – rád si s mladými pokecá. Aj touto cestou by sme mu chceli za všetkých poďakovať za všetky príjemne strávené momenty v lome.

 

P.S.: ak by sa Vám niekedy chcelo prijsť pomôcť s kosením, stačí nám  napísať .)