Miesto konania festivalu

Festival sa nachádza v bývalom pieskovom lome vo vinohradníckej oblasti mesta Skalice na severozápade Slovenska.

Do areálu z mesta Vás budú navigovať aplikcie GoogleMaps , či Waze. Takisto je možné sa orientovať pomocou smeroviek ku golfovému ihrisku, odkiaľ bude ďalej vyznačená cesta na festival.

Doprava na festival

V blízkosti festivalového areálu sa nachádza pozemok, ktorý Vám poslúži ako bezplatné parkovisko! Parkovisko nebude strážené, takže si pre istotu nenechávajte žiadne cennosti v autách.

Zároveň bude zabezpečená doprava  taxislužbou v garantovanej cene 2€ v oboch smeroch (Skalica-Maringota/Maringota-Skalica).

Happy Ride Taxi Skalica

0944 379 179
0944 647 787

Ubytovanie počas konania festivalu

Priamo v areáli festivalu je pre všetkých návštevníkov k dispozícii stanové mestečko s trávnatým povrchom.

Hygiena

V areáli festivalu sú k dispozícii splachovacie toalety. Takisto bude súčasťou areálu umyváreň a sprcha.

Bezpečnostné opatrenia

Návštevníkov by sme chceli poprosiť v rámci všeobecnej bezpečnosti a spokojnosti, aby do areálu neprinášali zbrane, výbušniny, horľaviny a iné nebezpečné látky. Drogy sú na festivale rovnako zakázané. Taktiež by sme Vás chceli poprosiť, aby ste do areálu neprinášali ŽIADNE SKLO! Alkoholu bude k dispozícii v našich bufetoch dostatok.  Prítomnosť skla bude kontrolovaná pri vstupe bezpečnostnou službou. Predovšetkým dbajte na svoju osobnú bezpečnosť. Ďakujeme za pochopenie!