Miesto konania festivalu

Festival sa nachádza v bývalom pieskovom lome vo vinohradníckej oblasti mesta Skalice na severozápade Slovenska.

Do areálu z mesta Vás budú navigovať aplikcie GoogleMaps , či Waze. Takisto je možné sa orientovať pomocou smeroviek ku golfovému ihrisku, odkiaľ bude ďalej vyznačená cesta na festival.

Doprava na festival

UPDATE parkovacej situácie!

Podarilo sa nám tento rok po prvý krát prenajať pozemok v tesnej blízkosti festivalového areálu, ktorý Vám poslúži ako bezplatné parkovisko! Parkovisko nebude strážené, takže si pre istotu nenechávajte žiadne cennosti v autách.

Zároveň bude zabezpečená doprava  taxislužbou v garantovanej cene 2€ v oboch smeroch (Skalica-Maringota/Maringota-Skalica).

Happy Ride Taxi Skalica

0944 379 179
0944 647 787

Ubytovanie počas konania festivalu

Priamo v areáli festivalu je pre všetkých návštevníkov k dispozícii stanové mestečko s trávnatým povrchom.

Hygiena

V areáli festivalu sú k dispozícii splachovacie toalety. Takisto bude súčasťou areálu umyváreň a sprcha.

Bezpečnostné opatrenia

Návštevníkov by sme chceli poprosiť v rámci všeobecnej bezpečnosti a spokojnosti, aby do areálu neprinášali zbrane, výbušniny, horľaviny a iné nebezpečné látky. Drogy sú na festivale rovnako zakázané. Taktiež by sme Vás chceli poprosiť, aby ste do areálu neprinášali ŽIADNE SKLO! Alkoholu bude k dispozícii v našich bufetoch dostatok.  Prítomnosť skla bude kontrolovaná pri vstupe bezpečnostnou službou. Predovšetkým dbajte na svoju osobnú bezpečnosť. Ďakujeme za pochopenie!