Náš zaslúžilý hosť sa predstaví na domácej pôde a nenechá kameň na kameni

viac…