Ťažké spodky, harmonické ťahavé spevy, divoké arpeggio, či nekonečne modulovaná 808ka, miešaná s netradičnými samplami v rôznych tempách. Aj na toto sa môžete tešiť v piatok po polnoci v podaní Pištu Královiča a.k.a.FVLCRVM-a.