Fest Maringota a Komunitné Granty Nadácie VÚB

Fest Maringota a Komunitné Granty Nadácie VÚB


Ahojte priatelia Festu Maringota!

Po dlhšej dobe „pofestivalových prázdnin“ a úvodných brainstormignoch na rok 2017 sme opäť tu. A to hneď s prosbou o podporu Vášho/nášho festivalu. Konkrétne ide o verejné hlasovanie v projekte Komunitné Granty Nadácie VÚB.

Fest Maringota postúpil z pomedzi 222 projektov z celého Slovenska medzi 48 najlepších v prvom kole. Projekty boli vyberané po 6 pre každý samosprávny kraj odbornou porotou. Druhé kolo je založené na verejnom hlasovaní.

Komunitné granty Nadácie VÚB prerozdeľujú každý rok trom víťazným projektom z každého regiónu finančné zdroje do maximálnej výšky 3000€. My sme požiadali o 2 980€, ktoré budú, v prípade umiestnenia v top 3, použité na spolufinancovanie chýbajúcej aparatúry, zveľadenie areálu a hlavne zastrešenie Letného kina, ktoré chceme budúci rok posunúť o level vyššie.

Hlasovanie prebieha na stránke https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/ a je podmienené bezplatným overením cez SMS. Projekt Fest Maringota 2017 sa nachádza v Trnavskom samosprávnom kraji.

Prosíme Vás o podporu a hlas, aby bola Vaša/naša Maringota budúci rok opäť o niečo lepšia a intenzívnejšia.

Ďakujeme

Organizačný tím Festu Maringota

+ There are no comments

Add yours